źródło: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/poradniki%20czyste%20powietrze%20i%20niska%20emisja/CZYSTE%20POWIETRZE.pdf

Ważne daty i terminy programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacji wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Łączna kwota dotacji, jaką można otrzymać w ramach programu w podstawowym poziomie dofinansowania wynosi 30 tysięcy złotych, a w podwyższonym poziomie dofinansowania nawet 37 tysięcy złotych!

Ważne daty:

 

 • 2018 – 2029 – przewidywany czas realizacji programu Czyste Powietrze
 • 19 września 2018 r. – uruchomienie naboru wniosków do pierwszej wersji Programu Czyste Powietrze
 • 15 maja 2020 r. – uruchomienie nowej wersji programu Czyste Powietrze, dla podstawowej grupy dofinansowania
 • 15 maja 2020 r. – data podejmowania kosztów kwalifikowanych do wersji programu Czyste Powietrze 2.0
 • 10 czerwca 2020 r. – uruchomienie elektronicznej platformy do składania e-wniosków, z której można skorzystać za pośrednictwem linku: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
 • 3 sierpnia 2020 r. – uruchomienie ogólnopolskiej infolinii dotyczącej programu Czyste Powietrze, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem 22 340 40 80
 • 21 października 2020 r. – uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Planowane zmiany w programie:

 

 • włączenie banków do programu Czyste Powietrze
 • włączenie większej liczby gmin

Terminy ważne dla Inwestora:

 

 • 30 dni – czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie (złożenie korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni)
 • 10 dni roboczych – czas na poprawę/uzupełnienie wniosku po wezwaniu WFOŚiGW
 • 30 miesięcy – czas na realizację przedsięwzięcia, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (nie dłużej niż do 30.06.2029 r.)
 • 5 lat – okres trwałości, czyli czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu zadeklarowane we wniosku