źródło: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/poradniki%20czyste%20powietrze%20i%20niska%20emisja/CZYSTE%20POWIETRZE.pdf

Kto może składać wniosek o dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku w jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Warto wiedzieć! Niezależnie od liczby współwłaścicieli, na jeden budynek przyznawane jest jedno dofinansowanie. To oznacza również, że właściciel może otrzymać dotacje na każdy z posiadanych budynków

Właściciel może otrzymać dotację na każdy z posiadanych budynków

W nowej wersji programu inwestorzy zostali podzieleni na dwie grupy i są kwalifikowani do podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania.
Od 15 maja 2020 roku prowadzony jest nabór do podstawowego poziomu dofinansowania. 21 października 2020 roku został uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania. Nabory nie mogły zostać uruchomione równocześnie, gdyż podwyższony poziom dofinansowania wymagał zakończenia drogi legislacyjnej umożliwiającej burmistrzom, wójtom lub prezydentom miast wydawanie zaświadczenia o dochodach.

UWAGA! Program Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną!