źródło: https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/poradniki%20czyste%20powietrze%20i%20niska%20emisja/CZYSTE%20POWIETRZE.pdf

Czyste Powietrze w pigułce

 • Dotacja w ramach aktualnego naboru do programu przyznawana jest tylko raz – ale jeżeli skorzystałeś z wcześniejszej edycji programu, dofinansowanie można otrzymać tylko na zakres prac nie objęty wcześniejszym dofinansowaniem.
 • Budynek, na który składany jest wniosek musi być budynkiem
  jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być budynkiem wykorzystywanym sezonowo.
 • Dla budynków, których budowę zgłoszono po 31 grudnia 2013 roku nie przewidziano dotacji na ocieplenie przegród i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej
 • Łączna kwota dotacji w ramach programu to 30 000 złotych w podstawowym poziomie dofinansowania i 37 000 złotych w podwyższonym poziomie dofinansowania
 • Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła, a więc najpierw należy zadbać o to, by system grzewczy spełniał wymagania programu, by móc uzyskać dotację również na pozostałe prace termomodernizacyjne
 • Wartość inwestycji musi przekraczać 3 000 złotych 
 • Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy, a wniosek należy złożyć samodzielnie, bez pełnomocnika
 • Do kosztów kwalifikowanych w programie można zaliczyć tylko te
  ponoszone po 15 maja 2020 r., ale nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
 • Wydatki można ponosić przez 30 miesięcy od daty złożenia wniosku